نظرسنجی

تعداد آرای نظرسنجی تا تاریخ 17/10/1391

31: ناصر مکارم شیرازی

28: سید علی حسینی سیستانی

27: محمد تقی بهجت

18: دیگر مراجع !!!

15: یوسف صانعی _ حسین وحید خراسانی

14: سید علی محمد دستغیب

13: یوسف مدنی تبریزی

10: حسینعلی منتظری نجف آبادی

8: سید صادق شیرازی

7: فاضل لنکرانی _ سید محمد صادق روحانی

6: سید موسی شبیری زنجانی _ محمد علی گرامی

5: سید روح الله موسوی خمینی

4: لطف الله صافی گلپایگانی _ جعفر سبحانی _ میرزا یدالله دوزدوزانی _ سید محمد حسینی شیرازی _ خلیل مبشر کاشانی

3: سید هاشم بطحایی گلپایگانی _ اسدالله بیات زنجانی _ میرزا جواد تبریزی _ محمد ابراهیم جناتی _ سید محمد عزالدین حسینی زنجانی _ سید محمد حسینی شاهرودی _ حسین مظاهری _ محمد صادقی تهرانی

2: علی صافی گلپایگانی _ یعسوب الدین جویباری _ محمدرضا نکونام _ عبدالکریم موسوی اردبیلی_ سید محمد سعید طباطبایی حکیم _ مسلم ملکوتی _ عباس محفوظی _ حسین نوری همدانی

1: سید ابوالقاسم خویی _مجتبی تهرانی _ محقق کابلی _ محمود هاشمی شاهرودی _ آقا میر سید محمد یثربی _ سید محمد علی علوی گرگانی _ سید عبدالله شیرازی _ علی اصغر رحیمی آزاد

0: آصف محسنی _ یحیی نوری _ جواد غروی علیاری _ سید محمد حسین فضل الله _ سید محمد مفتی الشیعه موسوی _ محمد تقی مدرسی

مجموع نظرات: 278

 

/ 0 نظر / 13 بازدید